Skip to content

Syftet med projektet är att skapa en mötesplats, en gemensam kulturarena, i samverkan mellan olika aktörer inom kulturlivet i Hässleholm. Det behövs en nystart efter pandemins nedstängning för att skapa attraktionskraft och visa på kulturens breda utbud. Målet med projektet Hässleholms Kulturdagar 2023 är att skapa och marknadsföra en gemensam kulturarena i samarbete mellan kulturarrangörer med den breda allmänheten som målgrupp och att locka besökare till denna arenan.


Projektet Hässleholms Kulturdagar 2023 kommer att utvärderas och resultatet att beskrivas i en projektrapport. Projektet startade 5 maj 2023 och pågår till 31 december 2023. Hässleholms Kulturdagar 2023 genomförs med finansiering från Leader LAG PH och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.