Skip to content

Om Hässleholms KULTURDAGAR

Hässleholms Kulturdagar är ett initiativ från Hässleholms Teaterförening och Hässleholms Konstförening.

Syftet är att bidra till att ge kulturlivet i Hässleholm en nystart efter år av nedstängning på grund av pandemirestriktioner samt att skapa förutsättningar för nya samverkansformer mellan ideella, privata och offentliga aktörer inom det lokala kulturlivet som kan intressera nya publikgrupper för kulturlivet i Hässleholm.

Och inte minst vill vi genom evenemanget bidra till att skapa ökad attraktionskraft inte bara för Hässleholmsbygden, utan även för norra Skåne i sin helhet

Målsättningen är att erbjuda något för alla! Genom ett starkt samarbete och ett brett utbud vill vi välkomna in till Hässleholm för minnesvärda kulturupplevelser som gör att steget till att komma tillbaka blir något kortare.

Programmet under Hässleholms Kulturdagar 2023 arrangeras av:
Hässleholms Teaterförening, Hässleholms Konstförening, Hässleholms Kulturskola, Hässleholms Konsertförening, Hässleholms Stadsmusikkår, Hässleholms Filmstudio, Anderssons Dansakademi, Harrys, HessleCity och Hässleholms kommun.

Hässleholms Kulturdagar 2023 är ett Leaderprojekt och genomförs med finansiering från Leader LAG PH och Europeiska jordbruksfonden. Målet med projektet Hässleholms Kulturdagar 2023 är att skapa och marknadsföra en gemensam kulturarena i samarbete mellan kulturarrangörer med den breda allmänheten som målgrupp.

Hässleholms Teaterförening är projektägare till Hässleholms Kulturdagar 2023 i samverkan med näringslivsorganisationen Hesslecity och Hässleholms kommun. Sparbanken Skåne stödjer kulturdagarna genom satsningar på särskilda kulturaktiviteter för barn och unga.


Biljetter beställer och köper du i Biljettkassan på Hässleholms kulturhus tel 0451-26 66 70 eller www.hassleholmkulturhus.se